logo

logo iconBiakiCRM

Hotline : 0918.547.666 - sales@biaki.com
Display Pagerank

BiakiCRM khuyến mại lớn mùa lễ tạ ơn Liên hệ bán hàng.

Liên hệ bộ phận tư vấn BiakiCRM Consultancy Team

optimize

Tối ưu hoá quy trình

Quy trình bán hàng, chăm sóc trước và sau bán hàng được tối ưu hoá với nhiều thử nghiệm về luồng làm việc và cộng tác. Tìm hiểu thêm arrow

sales

Năng suất lao động

Gia tăng hiệu suất công việc của mỗi cá nhân bằng việc mang lại môi trường làm việc hiệu quả và phương án xử lý tối ưu. Tìm hiểu thêm arrow

collaboration

Môi trường cộng tác

Môi trường làm việc tương tác theo thời gian thực trong mọi luồng quy trình và dữ liệu. Mang lại sự cập nhật tức thời.Tìm hiểu thêm arrow

anywhere

Truy cập mọi nơi 24/7

Xử lý công việc, theo dõi và đôn đốc mọi lúc mọi nơi, nắm bắt được thực tế diễn biến công việc ngay trên thiết bị di động. Tìm hiểu thêm arrow

Khách hàng, báo chí nói về BiakiCRM